Sunday, June 16, 2019 5:01

ManpowerGroup Romania – Manager Sisteme de calitate

     
Posted by on Thursday, January 10, 2019, 10:38
This item was posted in Joburi vanzari si retail and has 0 Comments so far.

Scurta descriere a companiei

De peste 70 de ani, ManpowerGroup reprezinta puntea de legatura intre milioane de persoane si piata muncii, prin brandurile sale Manpower, Experis, ManpowerGroup Solutions si Right Management. Compania este prezenta pe piata din Romania din 2003, iar in acesti ani peste 400 de clienti si zeci de mii de candidati au avut incredere in noi pentru a le oferi flexibilitatea, agilitatea, talentele, competentele si oportunitatile de care au nevoie. Indiferent daca va aflati la inceput de drum, sau sunteti profesionisti experimentati, brandurile ManpowerGroup va pot oferi oportunitatile potrivite de a va dezvolta, a dobandi noi abilitati si competente, a fi expusi la proiecte pline de provocari si a creste profesional.

Cerinte

* Experienta anterioara in Audit/Calitate – minim 3 ani
* Limba Engleza – nivel avansat (scris si vorbit)
* Experienta in productie reprezinta un avantaj
* Excelente abilitati de comunicare si relationare
* Abilitati de leadership si coordonare
* Foarte buna atentie la detalii

Responsabilitati

* Elaboreaza proceduri si instructiuni de lucru in concordanta cu specificatiile producatorilor si cu normele interne ale companiei;
* Contribuie la imbunatatirea sistemului de management integrat Calitate – Mediu;
* Efectueaza audituri interne in conformitate cu cerintele standardelor ISO9001 si ISO14001
* Prezinta rezultatele auditurilor interne/externe (de secunda parte)
* Contribuie la indeplinirea obiectivelor Departamentului Tehnic din perspectiva standardului de calitate;
* Centralizeaza si actualizeaza periodic documentele si procedurile pentru certificari/supravegheri ISO;
* Colaboreaza la definirea tratarii neconformitatilor;
* Asigura elaborarea, actualizarea si gestionarea principalelor documente ale SMC si anume: manualul calitatii (MC), procedurile de sistem (PS) si operationale (PO);
* Intocmeste si supune aprobarii Directorului General, graficul de elaborare si actualizare pentru toate procedurile/ instructiunile necesare in activitatile desfasurate in cadrul societatii si urmareste indeplinirea lui;
* Avizeaza din punct de vedere AQ, procedurile tehnice de executie/ specifice, elaborate pentru activitatile din profilul organizatiei;
* Asigura realizarea unui sistem de codificare a documentelor SMC ; organizeaza evidente proprii pentru toate documentele specifice, elaborate sau primate, si asigura difuzarea controlata a acestora in cadrul societatii sau in afara ei;
* Intocmeste, actualizeaza si difuzeaza periodic, lista de evidenta a documentelor SMC in vigoare ;
* Organizeaza si verifica modul in care documentele SMC, inclusiv modificarile si actualizarile acestora, sunt tinute sub control in ceea ce priveste emiterea si gestionarea acestora de catre compartimente si subunitati; verifica si semneaza exemplarele originale ale procedurilor elaborate/ actualizate.
* Completeaza si actualizeaza anual, lista furnizorilor/ subcontractantilor acceptati si aprobati pe care o transmite celor interesati;
* Asigura efectuarea de inspectii si audituri asupra activitatilor de primire, manipulare si depozitare a produselor, precum si a modului de respectare a cerintelor de identificare si conservare a acestora;
* Urmareste aplicarea prevederilor documentelor SMC in activitatile de executie si de control al calitatii lucrarilor/ produselor contractate de societate si in consecinta:
– verifica modul in care se realizeaza interfetele interne in cadrul societatii intre compartimentele si subunitatile acesteia, implicate in executia lucrarilor/ serviciilor/ produselor angajate de catre societate ;
– colaboreaza cu responsabilul de control calitate la analizarea rapoartelor de neconformitate (RNC) deschise in cazurile de depistare a unor deficiente majore de calitate (neconformitati) la lucrarile/ serviciile/ produsele realizate de societate in vederea determinarii cauzelor si responsabilitatilor aferente.
* Are responsabilitatea analizarii periodice a stadiului si a evaluarii implementarii si eficacitatii SMC in cadrul societatii;
* Colaboreaza cu Departamentul Resurse Umane in vederea asigurarii pregatirii si instruirii personalului societatii implicat in realizarea lucrarilor/ serviciilor/ produselor contractate si in acest scop :
– identifica necesitatile de instruire pe linie AQ, rezultate in urma inspectiilor si auditurilor efectuate, a modificarilor sau actualizarilor documentelor SMC; elaboreaza programe de pregatire si instruire a personalului;
– efectueaza instruirea personalului pe linie AQ, in cadrul programelor respective aprobate, sau in mod operativ, in functie de necesitati;
* Analizeaza periodic inregistrarile calitatii, din punct de vedere al cerintelor de AQ si al completitudinii datelor inscrise; tine evidenta inregistrarilor calitatii primite/ emise in activitatea proprie;
* Coordoneaza si controleaza activitatea de depistare, consemnare, raportare si de urmarire a rezolvarii deficientelor care constituie abateri de la prevederile SMC;
* Intocmeste si supune aprobarii Directorului general planurile anuale de audituri interne;
* Efectueaza inspectii de AQ in departamentele societatii, asupra modului de respectare a prevederilor SMC in activitatile desfasurate de acestea si deschide daca este cazul RAC/ RAP-urile aferente;
* Initiaza programe de actiuni corective si preventive pentru eliminarea cauzelor repetarii sau aparitiei unor neconformitati in procesul de implementare a SMC, in cadrul organizatiei;
* Asigura inregistrarea deficientelor/ neconformitatilor depistate si a actiunilor corective/ preventive aferente consemnate in rapoarte de audit, rapoarte de actiuni corective/ preventive (RAC/ RAP), procese verbale de control si alte documente privind calitatea, intocmite de organele interne ale societatii (AQ, CTC) si de organele exterioare de inspectie (clienti, ISC, organisme acreditate, etc.) in urma auditurilor, inspectiilor, controalelor si veriiicarilor efectuate de acestea in cadrul societatii;
* Tine sub control si verifica rezolvarea actiunilor corective/ preventive scadente si confirma incheierea celor initiate de responsabilul de control calitate; informeaza Directorul general asupra eventualelor intarzieri sau greutati aparute in rezolvarea actiunilor corective/ preventive sau cand constata repetarea unor situatii care afecteaza calitatea;
* Propune efectuarea de inspectii si audituri suplimentare pentru verificarea implementarii actiunilor corective/ preventive scadente;
* Realizeaza interfete cu departamentele societatii, cu subcontractantii si cu clientii sau alti factori intervenienti in vederea rezolvarii actiunilor corective/ preventive;
* Initiaza si propune conducerii societatii efectuarea de modificari si actualizari ale documentelor aferente SMC adoptat, rezultate ca necesare in urma analizarii deficientelor si a actiunilor corective/ preventive consemnate in RNC, RAC, RAP, PVC si alte documente si inregistrari privind calitatea;
* Asigura, in colaborare cu celelalte departamente implicate, actiuni pentru colectarea si centralizarea datelor in vederea analizelor si a imbunatatirii continue, conform procedurilor aferente;
* Intocmeste la termenele stabilite informarile, rapoartele si situatiile cerute de conducerea societatii in legatura cu activitatea de AQ.
* Evalueaza impactul de mediu produs de companie si poate actiona in sensul reducerii si chiar al eliminarii lui, prin respectarea normelor legale;
* Isi asuma realizarea si indeplinirea de planuri pentru reducerea poluarii si chiar implementarea unor sisteme de management de mediu;
* Monitorizeaza activitatile legate de mediu, stabileste masuri de reducere a impactului asupra mediului;
* Realizeaza auditul intern pe probleme de management de mediu;
* Identifica aspectele legate de mediu, ce caracterizeaza activitatile desfasurate de firma;
* Participa la dezvoltarea si implementarea planurilor de pregatire si raspuns in situatii de urgenta;
* Face propuneri pentru elaborarea unor noi proceduri operationale si instructiuni de lucru necesare optimizarii activitatilor de protectie a mediului;

Alte informatii

Beneficii:

* O oferta salariala atractiva, pe masura experientei si expertizei
* Pachet complet de beneficii (bonuri de masa, decont transport
* Contract pe o perioada nedeterminata
* Mediu de lucru multinational, cu posibilitati reale de dezvoltare

Article source: https://www.hipo.ro/locuri-de-munca/locuri_de_munca/114685/